رشد قیمت ورق در امریکا

بازار ورق امریکا به روند بهبود ادامه داده و برخی از کارخانه ها سومین دور افزایش قیمت را آغاز کرده اند چون مراحل قبلی افزایش قیمت ها نتیجه مثبتی داشته است. کاهش فشار از جانب بازار واردات و رشد قیمت مواد اولیه نیز به تولید کننده های ورق امریکا کمک نمود.

آخرین قیمت ورق گرم در بازار داخلی 551 تا 573 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده و ورق سرد نیز 794 تا 816 دلار هر تن درب کارخانه شنیده شده است. رشد قیمت ها اعتماد به نفس کارخانه ها را بالا برد تا برخی 33 تا 44 دلار دیگر بر قیمت ها اضافه کنند. البته خریدارها فعلا عجله ای در پذیرش رشد قیمت ها نشان نداده اند.

 

منبع: ایفنا